Wycinka drzew pod liniami energetycznymi i na pasach p.poż