Usługi dendrologiczne

Usługi dendrologiczne

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni oraz przygotowujemy opracowania i dokumentacje pod konkretne potrzeby inwestora.

Wiedzę i doświadczenie naszego zespołu wspieramy najnowocześniejszymi urządzeniami i innowacyjnymi technologiami, jak np. tomograf dżwiękowy do badania stanu pni drzew oraz zestaw inklinometrów i elastometrów do badania poziomu wytrzymałości drzew. Korzystamy z urządzeń mobilnych, rejestratorów danych GPS i analiz przestrzennych GIS. Posiadamy drony i urządzenia rejestrujące. Jesteśmy jedyną firmą na Śląsku, która w tak kompleksowy sposób bada stan, wytrzymałość i stabilność drzew. 

Zakres usług

Inwentaryzacje zieleni
Operaty dendrologiczne
Przeglądy drzew pod kątem bezpieczeństwa
Ekspertyzy dendrologiczne
Pogotowie dendrologiczne
Projekty ochrony drzew
Projekty gospodarki drzewostanem
Wyceny wartości odszkodowań
Szacunki brakarskie drewna
Badanie wytrzymałości drzew na złamanie pnia (Nowość 2021)
Badanie stabilności drzew w gruncie (Nowość 2021)

Tworzymy również opracowania i dokumentacje niezbędne do:

 • uzyskania zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac związanych z pielęgnacją lub usuwaniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków;
 • ustalenia wartości obiektów zadrzewionych;
 • określenia stanu zdrowotnego, wieku i statyki drzew oraz stwarzanego przez nie zagrożenia;
 • określenia klasy ryzyka;
 • określenia zalecanych prac arborystycznych;
 • projektu inwestycji;
 • uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew;
 • ustalenia ilości i formy kompensaty przyrodniczej niezbędnej do wykonania w związku z usuwaniem drzew;
 • ustalenia miąższości, udziału sortymentów oraz wartości przewidzianego do pozyskania drewna metodą szacunku brakarskiego na pniu.

W imieniu inwestorów zajmujemy się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwoleń na usunięcie drzew. Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy z zakresu ornitologii i ocen oddziaływania na środowisko.

​​Technologie

Dysponujemy tomografem dźwiękowym PICUS SONIC TOMOGRAPH version 3, który służy do sonicznego, bezinwazyjnego badania drzew stojących. W sposób bezinwazyjny wykonujemy tomogramy poprzeczne pnia obrazujące występowanie, lokalizację i rozmiar zgnilizn, ubytków i pęknięć, które znajdują się wewnątrz pni stojących drzew. Stosowanie nieinwazyjnej techniki badania drzew nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowotności. Jest to niezwykle ważne przy badaniu drzew cennych, np. pomnikowych, którymi się zajmujemy na terenie całego kraju. 

W 2021 rozszerzyliśmy zakres usług o innowacyjne badania wytrzymałości drzew na złamanie pnia oraz badania stabilności drzew w gruncie metodą statycznych testów obciążeniowych Elasto-Inclino. Do wykonywania prób obciążeniowych wykorzystujemy zestaw TreeQinetic firmy Argus. Testy obciążeniowe TreeQinetic wykonujemy równolegle ze sprawdzaniem stanu pni tomografem sonicznym Picus3, bazując na urządzeniach i oprogramowaniu tego samego producenta. Dzięki temu pozyskujemy kompleksowe informacje na temat stanu drzew.

Uprawnienia

 • Brakarskie do określania miąższości, udziału sortymentów oraz wartości drewna
 • EAC: European Tree Worker
 • SITO NOT: inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych
 • SITO NOT: rzeczoznawcy terenów zieleni
 • SITO NOT: inspektora nadzoru ds. terenów zieleni
 • MTUiOD: inspektora nadzoru robót arborystycznych    
 • MTUiOD: rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew
 • Biegłego sądowego z zakresu leśnictwa oraz Biegłego sądowego z zakresu ornitologii
 • Instytut Drzewa: Certyfikowanego inspektora drzew
 • PGL LP: instruktora drwali operatorów pilarek spalinowych