Wylesienia pod inwestycje

Wycinka drzew oraz wylesienia pod inwestycje

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wycinki drzew oraz wykonywania prac związanych z gospodarką zielenią na terenach inwestycyjnych.

Realizujemy prace na każdym etapie usuwania drzew. Posiadamy sprzęt, kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę pozwalające na przeprowadzenie wycinek drzew oraz wielkopowierzchniowych wylesień rzetelnie i terminowo. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań. Gdy to możliwe, ratujemy drzewa poprzez ich przesadzenie.

Zakres usług

Inwentaryzacje dendrologiczne
Projekty zieleni
Uczestnictwo w konsultacjach społecznych
Uzyskiwanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Uzyskiwanie pozwoleń na usunięcie siedlisk gatunków chronionych
Wycinka drzew i krzewów
Nasadzenia rekompensacyjne i zastępcze
Przesadzanie drzew

Drzewa rosnące na placach budów zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi pni. W przypadku wykonywania głębokich wykopów, wykonujemy ekrany korzeniowe stanowiące zabezpieczenie systemów korzeniowych przed wysychaniem.

Zespół 

Pracownicy dozoru legitymują się wyższym wykształceniem leśnym i posiadają niezbędne uprawnienia. Zatrudnieni drwale to pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym, posiadający kierunkowe wykształcenie oraz ekspercką wiedzę z zakresu dendrologii i arborystyki. Prowadzimy własny ośrodek szkoleniowy dla drwali. 

Zaplecze techniczne

W skład naszego parku maszynowego wchodzą różne modele pilarek oraz harwestery, ciągniki wielooperacyjne, ciągniki leśne, ciągniki zrywkowe, koparki gąsienicowe i kołowe, frezarki kruszące, frezarki do pni, rębaki do gałęzi, przesadzarki, wciągarki zrywkowe, przyczepy leśne z HDS, wiertnice, łuparki do drewna oraz wiele innych urządzeń. Dysponując specjalistycznymi maszynami leśnymi oraz własnym serwisem sprzętu jesteśmy w stanie wykonywać wylesienia szybko i rzetelnie, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Uprawnienia 

  • Uprawnienia Inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych
  • Uprawnienia Inspektora nadzoru robót arborystycznych
  • Uprawnienia Certyfikowanego inspektora drzew
  • Uprawnienia inspektora nadzoru ds. terenów zieleni
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy terenów zieleni
  • Uprawnienia European Tree Worker
  • Uprawnienia Brakarza drewna
  • Uprawnienia Instruktora drwali - operatorów pilarek spalinowych
  • Uprawnienia do autoryzowanych napraw sprzętu STIHL