Wycinka i pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew

Bazując na przepisach regulujących ochronę przyrody, wykonujemy prace związane z pielęgnacją drzew.

Prace pielęgnacyjne drzew realizujemy zgodnie z wytycznymi European Arboricultural Council (EAC). Dzięki wykorzystaniu alpinistycznych technik linowych, docieramy do miejsc niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. Wykwalifikowani pracownicy i rozbudowany park maszynowy są gwarancją tego, że zabiegi pielęgnacyjne zostaną zrealizowane sprawnie, terminowo i zgodnie z projektem. Wykonujemy prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zabiegi związane z czynną ochroną pni i korzeni np. w trakcie wykonywania robót budowlanych w sąsiedztwie drzew.

Zespół 

Pracownicy dozoru Taxus Arbor legitymują się wyższym wykształceniem leśnym i posiadają niezbędne uprawnienia. Zatrudniamy ekspertów z zakresu ornitologii i ocen oddziaływania na środowisko oraz specjalistów do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami w specjalności prac konserwatorskich polegających na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych i innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej. Nasi arboryści posiadają wieloletni staż pracy, wykształcenie kierunkowe oraz ekspercką wiedzę z zakresu dendrologii, arborystyki, biologii, leśnictwa, ochrony przyrody i architektury krajobrazu. Wszyscy pracownicy regularnie uczestniczą w specjalistycznych kursach branżowych w kraju i zagranicą.

Zaplecze techniczne

Posiadamy wyposażenie niezbędne do profesjonalnej diagnostyki i pielęgnacji drzew, m.in. tomograf dźwiękowy, urządzenia do testów obciążeniowych, wyposażenie arborystyczne, zwyżki, rębaki do gałęzi, koparki, frezarki do pni oraz przyczepy na wodę.

Uprawnienia

 • Uprawnienia inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych
 • Uprawnienia inspektora nadzoru robót arborystycznych
 • Uprawnienia inspektora nadzoru ds. terenów zieleni
 • Uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew
 • Uprawnienia rzeczoznawcy terenów zieleni
 • Uprawnienia European Tree Worker
 • Uprawnienia Certyfikowanego Inspektora Drzew
 • Uprawnienia Brakarza Drewna (tzw. III klasa brakarska)
 • Członkostwo w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew 
 • Członkostwo w Federacji Arborystów Polskich
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Dendrologicznym
 • Srebrna Odznaka za zasługi dla uprawy i ochrony drzew przyznana przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew