Frezowanie i karczowanie pni

Frezowanie
i karczowanie pni

W zależności od potrzeb Inwestora zapewniamy frezowanie lub karczowanie pni, które pozostały na terenach miejskich po wycince drzew.

Usuwamy pnie i korzenie, których obecność w gruncie jest przeszkodą dla wykonania nowych nasadzeń lub zagospodarowania terenu w inny sposób. Posiadane maszyny pozwalają nam na szybkie wykonanie prac związanych z usunięciem pnia lub karpiny po wyciętym drzewie.