Wylesienia pod inwestycje

Na terenach inwestycyjnych zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wykonywania prac związanych z gospodarką zielenią.

Wykonujemy wszystkie etapy prac związanych z usunięciem drzew kolidujących z inwestycjami

  • przeprowadzamy inwentaryzacje dendrologiczne,
  • tworzymy projekty zieleni szukając optymalnych rozwiązań,
  • uczestniczymy w procesie konsultacji społecznych,
  • uzyskujemy pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planami inwestycyjnymi,
  • uzyskujemy pozwolenia na usunięcie siedlisk gatunków chronionych,
  • wykonujemy wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów wymagających usunięcia,
  • wykonujemy nasadzenia rekompensacyjne i zastępcze.

W uzasadnionych przypadkach ratujemy drzewa przed wycinką poprzez ich przesadzanie.

Drzewa rosnące na placach budów zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi pni, a w przypadku wykonywania głębokich wykopów wykonujemy ekrany korzeniowe stanowiące zabezpieczenie systemów korzeniowych przed wysychaniem.

Pracownicy dozoru legitymują się wyższym wykształceniem leśnym, ponadto posiadamy uprawnienia inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych, uprawnienia inspektora nadzoru robót arborystycznych oraz certyfikowanego inspektora drzew.

więcej zdjęć

Drwale zatrudnieni w naszej firmie są pracownikami z wieloletnim stażem, posiadają kierunkowe wykształcenie i dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu dendrologii i arborystyki.

Dzięki posiadaniu odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy wylesienia prowadzimy fachowo i rzetelnie.

Prowadzimy ośrodek szkolenia zawodowego dla drwali.

Specjalistyczne maszyny TAXUS ARBOR to nie tylko różne modele pilarek, ale także: harwestery, ciągniki wielooperacyjne, ciągniki leśne, ciągniki zrywkowe, koparki gąsienicowe i kołowe, frezarki kruszące, frezarki do pni, rębaki do gałęzi, przesadzarki, wciągarki zrywkowe, przyczepy leśne z HDS, wiertnice, łuparki do drewna.

Dzięki posiadaniu specjalistycznych maszyn leśnych jesteśmy w stanie wykonywać wylesienia w sposób szybki i sprawny, a jednocześnie uwzględniający najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Jako autoryzowany dealer firmy Andreas Stihl posiadamy własny profesjonalny serwis sprzętu ogrodniczego i leśnego. Nasi mechanicy czuwają nad tym, abyśmy w czasie wykonywania usług pracowali sprzętem sprawnym i bezpiecznym.