Szkolenia

Organizujemy szkolenia zawodowe oraz okresowe szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych głównie w firmach leśnych i ogrodniczych oraz dla strażaków PSP i OSP. Posiadamy uprawnienia instruktorskie, wieloletnie doświadczenie i rozbudowane zaplecze techniczne. Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym zarejestrowanym w rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szkolenia zawodowe

  • dla operatorów sprzętu do pielęgnacji terenów zieleni, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla drwali - operatorów pilarek spalinowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (kurs prowadzony według Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r.),
  • dla strażaków.

Taxus Arbor prowadzi ośrodek szkolenia wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Okresowe szkolenia BHP

  • dla operatorów sprzętu do pielęgnacji terenów zieleni, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla drwali - operatorów pilarek spalinowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla strażaków PSP i OSP wykorzystujących w trakcie akcji ratowniczych maszyny: pilarki spalinowe i przecinarki spalinowe.

Posiadamy uprawnienia Głównego Specjalisty do spraw BHP (zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02-11-2004) oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP.

Taxus Arbor prowadzi ośrodek szkolenia wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.


Galeria

zobacz więcej zdjęć