Wycinka i pielęgnacja drzew

Opierając się o przepisy dotyczące ochrony przyrody wykonujemy prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew.

Wykwalifikowani pracownicy, rozbudowany własny park specjalistycznych maszyn oraz profesjonalne zaplecze serwisowe są gwarancją tego, że zarówno usuwanie drzew jak również zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew realizujemy sprawnie, fachowo i szybko.

Pracownicy TAXUS ARBOR uczestniczą w specjalistycznych kursach branżowych w kraju i za granicą. Pracownicy dozoru legitymują się wyższym wykształceniem leśnym i posiadają uprawnienia inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych, certyfikowanego inspektora drzew oraz uprawnienia inspektora nadzoru robót arborystycznych.

Zatrudniamy ekspertów z zakresu ornitologii i ocen oddziaływania na środowisko oraz specjalistów do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami w specjalności prac konserwatorskich polegających na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych i innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej.

Uzyskaliśmy uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew oraz rzeczoznawcy terenów zieleni.

więcej zdjęć

Arboryści zatrudnieni w naszej firmie są pracownikami z wieloletnim stażem, posiadają wykształcenie kierunkowe oraz dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu dendrologii, biologii, leśnictwa, ochrony przyrody i architektury krajobrazu.

Posiadamy wyposażenie techniczne niezbędne do profesjonalnej wycinki lub pielęgnacji drzew: m.in. harwestery, zwyżki, rębaki do gałęzi, frezarki do pni.

Dzięki wykorzystywaniu alpinistycznych technik linowych jesteśmy w stanie wykonywać prace w koronach drzew niedostępnych dla ciężkiego sprzętu.

Gwarantujemy, że prace pielęgnacyjne w koronach drzew wykonujemy zgodnie z wytycznymi European Arboricultural Council (EAC).

Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew oraz Federacji Arborystów Polskich.

Nasza wieloletnia praca została doceniona przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony drzew odznaczeniem srebrną odznaką za zasługi dla uprawy i ochrony drzew.