Pielęgnacja terenów zieleni

Systematyczna i dobrze wykonywana pielęgnacja jest podstawą do zachowania trwałości, estetyki, funkcjonalności, bezpieczeństwa i zdrowotności terenów zieleni.

Dysponując profesjonalnym zapleczem technicznym wykonujemy prace związane z całoroczną pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni.

Wykonujemy usługi związane z zakładaniem, koszeniem, nawożeniem i wertykulacją trawników.

Znając biologię poszczególnych gatunków drzew i krzewów zapewniamy ich fachową pielęgnację.

Realizujemy zlecenia dotyczące wiosennych i jesiennych prac porządkowych, a zimą zajmujemy się odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych.

Sprawujemy opiekę nad terenami zieleni o różnych charakterach i funkcjach:

  • tereny zieleni wokół firm i urzędów,
  • tereny zieleni osiedlowej,
  • tereny zieleni w obrębie pasów drogowych,
  • tereny rekreacyjne i sportowe (parki, boiska i pola golfowe),
  • tereny zieleni zabytkowej,
  • tereny zieleni objętej specjalnymi formami ochrony prawnej.

O uznaniu Klientów świadczy fakt, że z niektórymi Kontrahentami jesteśmy związani już od ponad 10 lat i stale świadczymy dla nich usługi związane z kompleksową pielęgnacją terenów zieleni.

więcej zdjęć

Od kilku lat uczestniczymy w realizacji rewitalizacji terenu poprzemysłowego w Bytomiu, gdzie na kilkudziesięciu hektarach terenów pokopalnianych powstaje pole golfowe – projekt unikatowy i niezwykle trudny.

Prezes Zarządu naszej firmy cyklicznie występuje w roli eksperta w czwartkowych audycjach "Zielonym do góry" emitowanych przez Radio Katowice.

Kolejnym polem golfowym współtworzonym przez naszą firmę jest pole golfowe przy pałacu w Dobrej k. Krapkowic - to temat, który realizujemy równolegle z pracami rewitalizacji zabytkowego założenia parkowego.