Frezowanie i karczowanie pni

Po wycince drzew na terenach miejskich pozostają pnie i korzenie, których obecność w gruncie jest przeszkodą dla wykonania nowych nasadzeń lub innego zagospodarowania terenu.

W zależności od potrzeb zajmujemy się profesjonalnym frezowaniem lub karczowaniem pni.

Posiadane przez nas maszyny pozwalają na szybkie wykonanie prac związanych z usunięciem pnia lub karpiny pozostałych po wyciętym drzewie.

więcej zdjęć